Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αμπατάγγελου

Η συνεχιζόμενη και υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών στο χώρο της εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας.

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αμπατάγγελου

Η απόκτηση πτυχίου είναι στόχος σεβαστός αλλά όχι αυτοσκοπός. Στοίχημα που κερδίζουμε καθημερινά είναι και η ανάπτυξη της αγάπης για την Αγγλική γλώσσα που θα έχει ως συνέπεια την επικοινωνιακή, πολιτισμική και κοινωνική παγκοσμιοποίηση του μαθητή.

 


TEST THIS DATA